Klub mladých diváků

Vítejte

Klub mladých diváků (KMD) je jedinou institucí v České republice, která nabízí žákům
2. stupně základních škol a studentům středních škol divadelní představení v různých pražských divadlech na základě spolupráce s jejich vyučujícími.

V současné době spolupracujeme s více než 400 školami. Jsme schopni uspokojit více než 15 000 členů a zprostředkovat jim více než 70 000 vstupenek do pražských divadel. Těšíme se do divadla s vámi

1. krok

Přihláška do KMD


Do KMD může studenty přihlásit pouze pedagog
jménem školy, dětského domova,
skautské skupiny či po dohodě jiné organizace.

2. krok

Nabídky emailem


Spolupracujeme prakticky se všemi pražskými divadly, která mají pravidelný repertoár. Při výběru představení se snažíme o pestrost nabízených titulů a o zařazení různých divadelních žánrů včetně koncertů vážné hudby.
Také zohledňujeme vhodnost inscenace pro danou věkovou kategorii.

3. krok

Potvrzení nabídky


V sezóně 2024/2025 je možné přihlásit skupiny SŠ na 5 nebo na 3 představení. Skupiny ZŠ je možné přihlásit na 4 nebo na 3 představení za školní rok/divadelní sezónu. Nábor otevřen od 15. května 2024. Minimální počet přihlášených studentů je 10. Emailem obdržíte vždy nabídku s termínem představení.

4. krok

Informace k představení


Po potvrzení přijetí emailu s nabídkou představení partner získá lístky a v daný den již může vyrazit na představení.
Dříve než vyplníte hromadnou přihlášku, přečtěte si vždy aktuální organizační pokyny!

oficální stránky KMD:

Klub mladých diváků